Trường mầm non Vũ trung tiếp tục vệ sinh phòng dịch covit 19