Trường mầm non Vũ Trung phun thuốc chống dịch co Vit 19 lần 1